Teambuilding

Zabezpečíme pre vás originálne zážitkové tréningy tímovej spolupráce!

Teambuilding, team spirit a team tréning sú formy zážitkového vzdelávania, ktoré slúžia na budovanie tímu a posilňujú zručnosti, akými sú tímová práca, komunikácia, kreativita - viď naša filozofia.

Vyskúšajte si funkciu Odoslať dopyt - môžete si jednoducho sami zadefinovať svoje požiadavky, vybrať teambuildingové aktivity, odhadnúť cenu vašej akcie a nájsť konkrétne typizované projekty:

Lanoland teambuilding – akcia v lanovom centre v Bratislave na Kolibe

Jachting – teambuilding na jazere alebo na mori

Make a movie – natočenie si vlastného filmu 

Rozšírená realita – tímová hra pre androidov

Fun teambuilding – zábavné aktivity a teambuildingové hry

Team Spirit – nenáročná forma tímových úloh 

Classic Teambuilding – klasické tímové úlohy so spätnou väzbou

Rescue Teambuilding – zážitkový kurz prvej pomoci a záchrany v krízových situáciách

Inšpektori – riešenie kriminálneho prípadu

Teambuilding „Romantikuš“ – akcia pre romantické a jemné duše

Tvorivé dielne – program rozvoja kreativity

Firemné dobrovoľníctvo – verejne prospešná práca ako firemná akcia

Corporate Social Responsibility – projekty v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov

Indoor Training – interaktívny tréning tímovej spolupráce nezávislý na počasí

Real Outdoor – náročnejší športový program v reálnom prírodnom prostredí

City Outdoor – dobrodružná hra v meste

GPS Adventure – tímový geocaching 

Agrofarma Challenge – výzvy života na farme 

Climbing Camp – lezecký kurz na Slovensku alebo v zahraničí

Mallorca Challenge – akcia na exkluzívnom mieste v zahraničí

Články, ktoré sme napísali o teambuildingu:

Teambuilding je práca jednotlivca.

Tím je ako živý organizmus.