Náš tip: Objednajte si TRÉNING KREATIVITY, budete sa cítiť viac sám sebou.

Indoor training

Indoor training je zážitková forma tréningu, ktorá nie je odkázaná na prírodné prostredie. Program koncepčne vedie účastníkov k vzájomnej spolupráci, otvorenej komunikácií a sebapoznaniu prostredníctvom aktivít vyžadujúcich improvizáciu, tvorivosť a vynaliezavosť.

Ponúkame témy:

 

 

•  Time manažment

•  Psychická záťaž a efektívne zvládanie záťaže

•  Team development

•  Efektívny manažment a leadership

•  Kaučing

•  Efektívna komunikácia

•  Rozvoj kreativity

Ciele tréningu je možné dosiahnuť aj v prostredí hotela, zasadačky či telocvične. Indoor training môže byť východiskom aj v prípade, že nie je vôľa alebo podmienky na realizáciu programu v prírode.

Pri zadávaní programu vyskúšajte funkciu Odoslať dopyt.