PRACUJTE NA SEBE, všetko vám pôjde ľahšie.

Individuálny koučing

Pokiaľ si človek uvedomí potrebu zmeny, príde zvyčajne aj na to, že jediné čo môže zmeniť je on sám, svoje vlastné predstavy a postoje, svoj vlastný prístup k práci a k svojim spolupracovníkom. V takomto prípade je vhodné využiť individuálne konzultácie a trénovanie „1 na 1“, ktoré môže byť priamo nápomocné individuálnym potrebám konkrétneho človeka.

Cieľ takýchto tréningov vychádza z individuálnych požiadaviek každého jednotlivca a ich náplňou môže byť smerovanie ku zlepšeniu vystupovania, lektorských zručností či sebapoznania.

Individuálny tréning tímovej spolupráce je možné uskutočniť prostredníctvom otvorených zážitkových programov, ktorých sa môžu zúčastniť jednotlivci z ľubovoľným pracovným zameraním.

 

Ak máte záujem obohatiť sa nezabudnuteľnými zážitkami, 
zdokonaliť sa v komunikácií, vedení ľudí, riešení
problémových situácií, spoznať vlastné 
skryté rezervy
a pritom sa dobre zabaviť, prihláste sa.