• Chcete zažiť dobrodružstvo v prírode?  

  • Chcete si vyskúšať kde sú vaše hranice?

  • Chcete vidieť známe miesta z nového uhľa pohľadu?

  • Objednajte si outdoorový program.

Outdoor training

Označenie outdoor training vystihuje populárnu aktívnu formu tréningu v prírodnom prostredí prostredníctvom zážitkových aktivít, ktoré slúžia ako nástroj pre pochopenie významu tímovej spolupráce na základe vlastnej skúsenosti. Ide o hravú a zábavnú formu programu, ktorý vytvára emocionálne významnú spomienku na tímové úlohy a ich spoločné prekonávanie.

    

     Outdoor tréning vás privedie do reálneho prírodného
     prostredia, stretnete sa s prirodzenými aj pripravenými
     prekážkami, ktoré by jednotlivec nebol schopný prekonať
     sám. Zažijete tak na vlastnej koži pocit, keď ste odkázaný
     na vzájomnú spoluprácu, zistíte aký je to pocit
     zodpovednosti, keď sa ostatní členovia tímu spoliehajú na
     vašu pomoc i aké to je dôverovať celej skupine a zveriť im
     do rúk vlastné zdravie a život.
  

Pri zadávaní programu vyskúšajte funkciu Odoslať dopyt.