Náš tip: Objednajte si OUTDOOROVÝ PROGRAM V MESTE a nájdete iný pohľad na mesto v ktorom žijete.

City outdoor

V centre pozornosti programu je vytypované mesto a možnosti, ktoré nám ponúka. Ide o dobrodružný program, ktorý môže začať priamo u vás vo firme, prevedie vás známymi aj neznámymi miestami vášho mesta a môže vám odhaliť fakty, ktoré zostávajú častokrát ukryté.
 
Každé mesto má v sebe niečo tajomné, spojené s jeho špecifickou polohou a históriou. Niečo, čo je v našej tesnej blízkosti, okolo čoho každý deň chodíme a pritom je nám to stále utajené. Takisto v každom človeku by sme našli takéto miesto.Program preto odhaľuje skryté miesta aj

v účastníkoch programu a

tak vytvára nový pohľad na seba samého

a aj prostredie, v ktorom človek žije.

Pri zadávaní programu vyskúšajte funkciu Odoslať dopyt.

Widget Google Earth vás nasmeruje na miesto, kde sa takýto City Outdoor môže odohrávať.