Náš tip: OBJEDNAJTE SI AKCIU V BRATISLAVE NA KOLIBE a nemusíte nikam ďaleko chodiť.

Team spirit / Tímový duch

Nadýchnite sa kolektívnym duchom! 

Team spirit je nenáročná forma teambuildingu bez spätnej väzby od lektora.

Už grécky filozof Platón vedel, že:

„Pri hre možno spoznať človeka za hodinu lepšie ako pri rozhovore za rok“.

Ako sa prejaví posilnenie tímovej práce pre Váš tím? Naša filozofia. Vytváranie dobrých pracovných vzťahov.  

Rozvíjanie skupinovej dynamiky.

Zvyšovanie produktivity tímu. 

Spôsoby riešenia krízových situácií. 

Prehĺbenie schopnosti spolupráce.

 Pri zadávaní programu vyskúšajte funkciu Odoslať dopyt.