Objednajte si školenie, ktoré bude PRE VAŠICH ĽUDÍ AJ ZÁBAVOU.

Team training / Zážitkové vzdelávanie

Zážitkové vzdelávanie je plnohodnotná metóda vzdelávania.

Je jedinečná v tom, že dochádza k prepojeniu odbornej časti s praktickými aktivitami, pri ktorých si účastníci programu nie len zapamätajú podávanú informáciu, ale aj pochopia jej význam. V kombinácií indoorových a outdoorových úloh sa znižuje aj pocit psychického vyčerpania účastníkov programu.

Školenie prináša merateľné výsledky v zlepšení tímovej
práce, komunikácie a medziľudských vzťahov v tíme.

Konkrétne úlohy predstavujú pre účastníkov výzvy, ktoré
je možné zvládnuť len vzájomnou spoluprácou a pri
spätnej väzbe za účasti lektora pochopiť jej význam
v každodennom živote.

Pri zadávaní programu vyskúšajte funkciu Odoslať dopyt.