Teambuilding je práca jednotlivca.

Tím je ako reťaz, ktorá je len tak silná, ako je pevná jej najslabšia časť. 

Skúste si nakresliť tímovú spoluprácu. Ako si ju predstavujete? Aj to je úloha s ktorou sa môžete stretnúť pri zážitkových programoch, ktoré sa označujú slovom teambuilding. Pre mnohých dobre známa téma. Dá sa povedať, že každá firma sa venuje budovaniu tímu, každá svojim spôsobom. Nie je jednoznačne definované ako sa musí budovať tím, preto si každý hľadá svoj spôsob. Mnohí veria že posliniť tím znamená spoločná zábava za firemné peniaze. Firemné akcie s označením tímovej spolupráce vytvorili už samostatné odvetvie zábavy s veľmi pestrými aktivitami od športových súťaží, cez „adrenalínové“ atrakcie až po využívanie služieb tých najluxusnejších hotelov. Je pochopiteľné, že pri veľkom pracovnom nasadení je nevyhnutné odreagovanie a zaslúžený relax, otázka ale je, či sa naozaj tak niečo buduje. Mnohí účastníci teambuildingových programov potom prichádzajú k názoru, že takýto „tréning“ nemá veľký význam a v pracovnom procese nič nezmení. 

Tím je určitá štruktúra, usporiadanosť a ako každá iná architektúra má svoje prvky z ktorých sa skladá, ktoré jej dávajú určité vlastnosti kvalitu. Takže, pokiaľ chceme budovať tím, musíme pretvárať jeho štruktúru a kvalitu jeho stavebných prvkov, teda ľudí, ktorí ho tvoria. Ako sa to dá urobiť? Ani pri najlepšej vôli nie je možné zmeniť niečo v inom človeku. Každý má svoje skúsenosti, zážitky, túžby a svoje predstavy,  ktoré sú základom jeho osobnosti  a predstavujú pre neho vnútornú istotu. Zmeniť ich môže len každý sám a tak vytvárať nové spomienky a postoje. To je skutočným cieľom tréningu, ktorý je založený na výchove prostredníctvom zážitku a vlastnej skúsenosti. Nevyhnutnou podmienkou rozvoja tímu je teda rozhodnutie jednotlivca, že chce niečo zmeniť. Tu ale platí, že získať môžete len toľko, koľko ste ochotní vložiť. 

Prečo ľudí láka výstup na najvyšší vrchol Zeme? Práve preto, že je krajne obtiažny. Pokiaľ niekto zvládne tento výstup, viete, že musel prekonať veľmi náročné prekážky, že našiel motiváciu a úspešne zvládol všetky kritické situácie. To je to, čo je na tom cenné, to, čo dáva takému výkonu zmysel a váhu. Keď vás ale niekto na Mt. Everest vynesie, naozaj ste naň vystúpili? Našli ste v sebe tú silu, ktorá je potrebná k takému výkonu, alebo máte len fotografiu, ktorá je dobrá len na to aby ste ju ukazovali známym a vo vás sa nič nezmenilo? Outdoor teambuliding je práve o tom. O objavovaní tejto sily, vašej sily. Nezbierať len fotografie, ale rozvíjať to, čo je v každom človeku to najcennejšie. 

To podstatné sa schováva vo vás a pred tým neutečiete. Vždy sa skôr alebo neskôr stretnete sám so sebou a potom zistíte, že čo ste si nevytvorili, to nemáte. A o tom je aj tímová spolupráce. Čo si nevybudujete, to nemáte. Problémy pred ktorými stojíte sú výzvy, tak ako úlohy ktoré sú pre vás počas programu pripravené. Riešenie je vždy rovnaké a je založené na pochopení problému. Vtedy sa problém stráca, premieňa sa obrazne povedané na vašu silu, získavate novú skúsenosť. V neobvyklej situácií, nemôžete použiť svoj stereotyp, musíte sa oprieť sami o seba. Naučíte sa, že v tíme ste schopný robiť veci o ktorých ste si mysleli že ich nedokážete. Zistíte tak, že môžete byť lepší, ako ste si mysleli. Cieľom nie je vytvárať samoúčelné prekážky, umenie je vytvoriť úlohu tak, aby ste sa pri jej riešení naučili niečo o sebe a o tíme v ktorom pracujete. Pravidlá sú definované na to, aby ste boli nútení spolupracovať, pretože je mnoho úloh na ktoré jeden človek nestačí. Čím skôr to pochopíte, tým je to pre vás lepšie. Aj ten najlepší manažér je bez fungujúceho tímu bezmocný. 

Tréning je preto dôležitý len pokiaľ nájdete v sebe vôľu budovať tím, doslovne, vytvárať postupy ktoré vedú k riešeniu úloh. Akýchkoľvek. Na tréningu sa to učíte. A na outdoor tréningu sa to učíte na vlastnej skúsenosti, tak, aby ste si to zapamätali a vedeli používať v praxi. Budujete tak tím, vytvárate si spomienky ktoré sú pre vás použiteľné a majú svoju váhu. Spoznáte ako reagujete v stresovej situácii a naučíte sa ju zvládať pokojne. Emócie ktoré prežívate sú súčasťou vašej osobnosti a vášho života a pokiaľ im porozumiete budete mať nad nimi moc, a nie naopak. 

Budovaním svojej sily budujete aj tím. Posilujete jednu jeho časť a tak skvalitňujete celok. Toto vedia všetci, ktorí sú odkázaní na vzájomnú spoluprácu. To odlišuje priemerných od tých najlepších. Aj vy môžete byť  najlepší. Musíte to ale sami vytvoriť. Začnite pri tom, že si definujete cieľ, taký aký naozaj bude pre vás významný. Nájdite cestu, ktorá k nemu vedie a kráčajte po nej. Tím sa vytvára v rovine imaginácie, budovaním vlastný postojov a vzájomného pochopenia. Nevyhnutná je trpezlivosť, ktorá pramení z dobrej nálady. Preto aj pri tréningu má hra svoj zmysel. Program je nevyčerpateľný. Môžete splavovať rieku, liezť po skalách alebo jazdiť na štvorkolesových motorkách. Keď budete maľovať len svojimi rukami poviete si „No keby ma teraz videli moje deti...“ Cieľom ale nie je vyskúšať všetko čo sa dá, ale pochopiť princíp, ako si z toho zobrať niečo, čo vás môže obohatiť. Prežitie v náročných podmienkach alebo nočný pochod cez hory je len nástroj, vhodný na vytváranie nových zážitkov a postojov, ktoré nemožno zachytiť na fotografii. Sú len vo vás a sú vaše. 

Pri takejto práci nič iné neobjavíte, len sám seba. Svoje silné aj slabé stránky. Nedostatky, ktoré sú pre vás prekážkou. Netreba sa báť robiť chyby, nikto nemá taký osoh z toho, že pozná vaše slabosti ako vy sám, môžete ich totiž premeniť na voju silu. Zistíte, že to čo je vo vás je pre vás dôležité. To ako chápete a ako prežívate danú skutočnosť, ako riešite problémy. A čím lepšie tomu porozumiete, tým to lepšie ovládate a máte nad tým väčšiu moc. Začnete byť tímový hráč. Bude vám záležať na tom ako sa cítia ostatní v tíme, budete vnímavejší k ich problémom a budete mať aj z ich vlastných úspechov dobrý pocit. Potom pôjde každý sám za seba a pritom bude konať v mene tímu. Pretvoríte individualitu a súťaživosť na obojstranne výhodnú spoluprácu. Len v takom tíme je možná dlhodobá spolupráca kde je každý jednotlivec akceptovaný a vnútorne spokojný.

To čomu naozaj veríte je len to, čo ste ozaj pochopili. To je vo vás nemenné a stabilné. Pokiaľ máte informácie len prevzaté a osvojili ste si ich bez pochopenia súvislostí, nemajú pre vás tú skutočnú váhu, takú hodnotu a hĺbku aby ste ich mohli používať. V krízovej situácií zistíte, ako na tom ste. V tíme sa naučíte počúvať. Pochopiť postoje iných ľudí a to že sa tým čo hovoria a čo robia majú svoje skúsenosti, ktoré sú pre nich dôležité. Naučíte sa tak akceptovať druhých. 

Pri takomto tréningu zažijete, aký to je pocit keď vám niekto podrží chrbát, keď vás istí lanom. Zistíte, či sa môžete spoľahnúť, že urobí to na čom ste sa dohodli a ako dôležité je to, aby vy ste správne pochopili úlohu a plnili svoju rolu. Tím sa buduje spoločnými skúsenosťami, zážitkami, ktoré dokážete spoločne analyzovať. Pokiaľ si budete sebaistý aj ostatní budú vedieť že sa môžu na vás spoľahnúť, budú vám dôverovať. Čím lepšie poznáte seba, tým lepšie môžete poznať aj iných, posilujete tak empatiu a schopnosť spolupatričnosti. Tu tiež platí, že veriť môžete len tomu čo pochopíte, preto len pokiaľ pochopíte seba, budete si aj veriť. Posilní sa vám sebaistota a to je dôležité pre všetkých zúčastnených.

Budovanie tímovej spolupráce je síce náročná práca, ale musí to byť radosť, inak sa stane nezaujímavou rutinou, alebo nočnou morou, ktorú sa snažíte len čo najskôr odbiť. Odkazom tréningov tímovej spolupráce by preto malo byť, že v tíme úlohu vyriešite ľahšie, radostnejšie. Teambuilding je len prázdny pojem pokiaľ do neho sami nevložíte obsah. Vy dávate veciam, ktoré robíte zmysel. Na jednej strane ide o spoločný zážitok, ktorý vo vás vytvorí spomienku. Otázka ale je, ako svoje spomienky pochopíte. To je vec prísne individuálna. Takže spoločný zážitok vám vie pripraviť aj niekto iný, ale čo s ním urobíte je na vás. Vy môžete len získať. V tíme dostanete spätnú väzbu, uvidíte sa očami iného, z iného uhla. Je to ďalšia informácia s ktorou môžete pracovať. Odmenou za vynaložené úsilie Vám bude to, aký máte pocit z toho čo robíte.

Pri outdoor tréningu zažijete na vlastnej koži, že je jednoduchšie a efektívnejšie sa dohodnúť, rozdeliť si úlohy a svedomito ich plniť. Pretože to čo vás čaká bude ľahšie pokiaľ budete spolupracovať. A v tom je ten zmysel. Nie len o tom hovoriť ale zažiť to na vlastnej koži. Vytvoriť si spomienku ktorú si zapamätáte. Potom bude jedno, či sa budete pokúšať vyliezť na Mt. Everest alebo vybudovať najlepšiu firmu na trhu. Budete si pamätať ako na to. Vytvoríte si vlastný návod k úspechu postavený na sebapoznaní a vlastnej skúsenosti. Tak sa stanete slobodnejším, silnejším a úspešnejším. Ľudia vás budú vyhľadávať, budú si z vás brať príklad. Stanete sa populárnym a žiadaným. Ľudia budú mať pri vás dobrý pocit. A za ten budú platiť zlatom.

Mgr. Miloš Zágoršek

riaditeľ spoločnosti Quinta Essentia, s.r.o.