Radi vám pomôžeme s vašim projektom v oblasti AKTÍVNEHO VYUŽITIA VOĽNÉHO ČASU.

Rekreologické poradenstvo

Rekreológia je veda o využití voľného času. Z tohto pohľadu je Quinta Essentia rekreologická agentúra. 

Rekreologia sa zaoberá príležitostnými voľnočasovými aktivitami, čo v našom slovníku znamená teambuildingy, eventy a všetky ďalšie možné formy firemných akcií a podujatí pre verejnosť.

Rekreológia sa venuje aj rozvoju voľnočasových aktivít, ktoré majú dlhodobé využite a trvalé pôsobenie. Ide o rôzne formy športovísk, detských ihrísk, voľnočasových parkov i všetky multifunkčné objekty, ktoré lákajú svojich zákazníkov prevádzkou verejne prístupných atrakcií.

V súčastnosti je tento typ služieb integrovaný prakticky do každého nového projektu. Teda pokiaľ plánujete výstavbu, realizujete rekonštrukciu objektov alebo väčších území, ktorých súčasťou majú byť voľnočasové aktivity, obráďte sa na nás. Do vášho architektonického projektu radi prispejeme návrhmi možností, ktoré vám vaša lokalita umožňuje realizovať.

Pokiaľ je váš projekt už v realizačnej fáze, môžete si u nás objednať profesionálnu výstavbu a inštaláciu plánovaných voľnočasových aktivít, prípadne odborné zastrešenie ich prevádzky.

Príkladom takéhoto projektu je naše lanové centrum na Kolibe, ktoré sme naprojektovali, vybudovali a od roku 2006 úspešne prevádzkujeme pre verejnosť.

Pokiaľ potrebujete tento typ služieb kontaktujte nás.